Haz 9, 2014

Mandal Takmaca

Mandal takmaca oyunu kasları çalıştırırken eğlendiriyor da :) Öğrencileri iki gruba ayırdım. Her gruptan bir öğrenci seçtim. Gruplara eşit sayıda mandal dağıttım. Müzik başlayınc...